Informationsträff

Styrelsen är väldigt nöjda med engagemanget och intresset från Er medlemmar!

Inte mindre än 15 hushåll var representerade under mötet.

Vi tackar för era synpunketer och vi ser fram emot att jobba vidare med era frågor och ett fortsatt gott samarbete.

Anteckningarna från mötet finner ni under fliken Bo

Kommentarer