Information från Brf Drivbänken

 

På förekommen anledning vill vi ytterligare en gång påminna Er om ett par saker angående stadgar och trivselregler:

Ni måste hålla era tillhörigheter inom ytan för er uteplats, såsom utemöbler, grillar etc.

Vi är alla medvetna om att vi saknar externa förråd, det gör dock inte att det blir tillåtet att använda trapphus samt motsvarande ytor som förråd.

 

Cyklar och barnvagnar placeras i cykel/barnvagnsförråden.

 

I våra stadgar finns följande skrivet:

"Endast elgrill är tillåtet på uteplats. Dessa får endast användas så att obehag inte uppstår för omkringboende. Grillning på gård får endast ske på anvisad plats om sådan finns. Boende är ansvariga för skada orsakad på grund av slarv eller oaktsamhet."

Orsaken till detta är att os från grillen går rakt in i intilliggande lägenheter via ventilationen. I de fall ni grillar ber vi er därför dra ut grillen ordentligt från huset för att vara säkra på att os inte påverkar Era grannars innemiljö.

Kontakta era grannar innan ni grillar för att inte orsaka onödigt obehag!

 

Mvh

Styrelsen

Kommentarer