Maj månads infoblad!

Styrelsen informerar Maj 2014
 
 Hej alla grannar!  


 Föreningsstämman

Protokollet från årets föreningsstämma kan ni läsa på vår hemsida www.drivbanken.com från vecka 24.

Vi tackar de avgående i styrelsen för deras arbete.Trädgårdsgruppen

På årets stämma bildades en trädgårdsgrupp som ska ta fram förslag på samtliga våra grönytor.

Gruppen består av Zandra Lindberg, Barbro Jernström, Anna-Lisa Lafayette och Ville Skalin.

Gruppen tar gärna emot förslag till förbättringar.


 

Månadsavgiften

Tänk på att ni använder rätt inbetalningskort, med aktuell månad (står på inbetalningskortet) när ni betalar in månadsavgiften. Möjligheten att betala in avgiften med autogiro finns, kontakta Fastum.

 

Månadsbladet

Från och med juni månad så kommer månadsbladet endast att återfinnas på vår hemsida, www.drivbanken.com .

 


Med vänliga hälsningar

Styrelsen Brf. Drivbänken

Hej alla grannar!  


Trädgårdsstadens Samfällighetsförenings städdag 27/4
Här ser ni Trädgårdsstadens inbjudan

Söndagen den 27/4 är det dags för årets vårstädning. 
Vi samlas vid torget kl 10 och beräknas hålla på i ett par timmar. Korv och dricka kommer serveras efter att vi är klara med städningen.
Medtag allehanda trädgårdsredskap som kan användas för att snygga till i vårat område. Vi ser fram emot att träffa så många som möjligt av er då detta även är ett utmärkt tillfälle att träffa och lära känna sina grannar.
Länk till Samfällighetens hemsida http://www.skalbytradgardsstad.se.

Vi i styrelsen Drivbänken uppmanar att föreningen deltar på städdagen och då lägger vi fokus på vår del av området och hinner även träffas. Välkomna!

Årsstämman
Vi vill här skicka en liten påminnelse till årsstämman som sker 21/5-14. Inbjudan kommer om ett par veckor. Vi tackar för alla motioner och beredningar av dessa ligger med i inbjudan till stämman. Varmt välkomna!
Valberedningen
Ett antal medlemmar med styrelseuppdrag har flyttat från vår förening. Dessa behöver ersättas. Därför efterlyser vi ersättare för dessa. Är du intresserad och vill aktivt arbeta i vår förening så ska du höra av dig till vår valberedning, Ana-Liza Lafayette, adress hittar du på vår info-tavla.


Utställning av detaljplan
Nu pågår det en utställning av detaljplanen för Ormbacka A, området som planeras vid Ormbacka förskola. Planområdet bedöms kunna innehålla ca 55-60 bostäder i form av friliggande villor, radhus och parhus.  Det sker nu en ny utställning då det har skett ändringar utifrån dagvattenfrågor, se ytterligare info på Järfälla kommuns hemsida. Planhandlingar finns tillgängliga på kommunens webbplats www.jarfalla.se under rubriken Bygga, bo och miljö>Kommunens planarbete>detaljplaner>pågående planer. Så är ni intresserade kolla upp detta och har ni synpunkter ska dessa ha inkommit senast 7/5 till kommunstyrelsen@jarfalla.se.Med vänliga hälsningar

Styrelsen Brf. Drivbänken