Din lägenhet - så underhåller du den

Markiser

Färgkod till markiser har efterfrågas och färgen skall vara neutral ljusgrå väv, S2000-N, sandatex 15/79

     Tips om hur du underhåller din lägenhet

  • Smörj dörrjärn regelbundet
  • Rensa golvbrunnar och vattenlås vid behov
  •           Rengör filtret i köksfläkten
  •           Rengör dammfilter i frånluftsvärmepumpen regelbundet ca 1 ggr/månad

Lägenhetspärm
I varje lägenhet skall det finnas en speciell pärm med drift- och skötselinstruktioner för alla installationer, köks- och tvättutrustning, ytmaterial m.m.

 I denna pärm, som är sammanställd av byggherren PEAB, finns också information om föreningsstadgar, försäkring och underhållsansvar.

Denna pärm skall alltid följa lägenheten.

Om du är nyinflyttad - se till att du har fått pärmen och läs den noga.