Skälby Trädgårdsstad består av två föreningar

Brf Sekatören som är vår syster förening och oss själva,

Brf Drivbänken.

Dessa två föreningar tillhör även samfällighetsföreningen Trädgårdsstaden där radhusen, kedjehusen och villorna även ingår.

 

Trädgårdsstaden har hand om bland annat våra allmänna ytor så som parker och gräsytor.