Valberedningen

Utgörs av Styrelsen


 

Från övertagandet fram till dags dato har mycket hänt i vår Bostadsrättsförening trots att endast ett litet antal av medlemmarna har engagerat sig i styrelsearbetet. Med facit i hand kan vi se att vår styrelse har lyckats väl i sina uppgifter, vi har en stark ekonomi, en bra underhållsplan samtidigt som det skett en hel del utveckling.
 
Dock krävs det att ägarna av föreningen, dvs vi medlemmar, ser till att det finns kandidater som är villiga att fortsätta det fina arbete som styrelsen gjort så här långt. Med medlemskap i vår förening finns så väl rättigheter som skyldigheter, ett par av dessa skyldigheter är att delta i årstämmor samt bidra till arbetet i föreningen.
 
Vi utgår från att du som medlem i vår förening vill att föreningens verksamhet skall fortgå med framgång och förhoppningsvis också utvecklas. För att dessa förhoppningar skall kunna förverkligas så måste fler engagera sig i styrelsearbetet.
Vi vädjar därför till dig att tänka till om vad du kan bidra med.
Kan du själv tänka dig att kandidera för en styrelsebefattning?
Känner du personer som du tror skulle kunna göra en insats?
 
Styrelsen
e-mail: nidarosslingan@hotmail.com