VÅR NYHETSBLOGG

.

Styrelsen informerar AUGUSTI 2023

Hej alla grannar!
 
Extra föreningsstämma Brf Drivbänken 2023
En extra föreningsstämma hölls den 23 augusti 2023 där en ny styrelse valdes in på grund av att två styrelsemedlemmar flyttar ut från föreningen.

Ny Styrelse
Två nya styrelsemedlemmar valdes in och en ny suppleant, samt en ny medlem till valberedning. Se den nya sammansättningen under rubriken STYRELSE ovan.

Avgående styrelsemedlemma Ralf Andersson och Ewa Andersson tackade för förtroendet de fått under de gångna åren, och önskar den nya styrelsen lycka till med sitt ansvarsfulla uppdrag.

Styrelsen för Brf Drivbänken i Skälby

   Styrelsen informerar JUNI 2023

Hej alla grannar!
 
Föreningsstämma Brf Drivbänken 2023
Årets föreningsstämma hölls den 23 maj 2023.

Styrelse
Några nya styrelsemedlemmar valdes in och några omvaldes, se den nya sammansättningen under rubriken STYRELSE.

Sommarlov
Nu tar styrelsen sommarlov från månadsbreven och önskar er alla en fin sommar


Styrelsen för Brf Drivbänken i Skälby 

Styrelsen informerar APRIL 2023


Skälby Trädgårdsstad Årsmöte
Årsmöte + Städdag: Söndagen den 23 april kl 10.30
Styrelsen planerar att hålla årsmötet utomhus i samband med årets städdag.
Vi träffas 10.30 i vid Gungparken och när vi är klara med årsmötet drar städdagen igång.

Styrelsen för Brf Drivbänken i Skälby 

   Styrelsen informerar JANUARI 2023

Hej alla grannar!
 
God fortsättning på 2023
 
Julgranen
Fredag den 13 januari 2023 är det 20-dag Knut, nu ska granen kastas ut.
Ni kan lägga er julgran vid sidan av sophuset som är vid infarten till Nidarosslingan.
 
Föreningsstämma Brf Drivbänken 2023
Årets föreningsstämma är bokad till tisdag 23 maj 2023, boka in detta datum redan nu.

Soprummet
På förekommen anledning vill vi påminna om att enbart hushållssopor får kastas i soprummet.
Läs på informationen på dörren till soprummet vad som får kastas. Saker som INTE omfattas är bl.a. glas, hårdplast, frigolit, kartonger, batterier mm.

 
Styrelsen för Brf. Drivbänken i Skälby    

Styrelsen informerar Jul & Nyår 2022

 
God Jul och Gott Nytt År
 
Hej alla grannar!

Ni tillönskas alla en Trivsam Jul och ett Gott Nytt År.
 
Helgfirande
För allas trivsel och säkerhet, med fest och nyårsraketer.
Tänk på grannar och djur, fira med omtanke.
Visa hänsyn och skjut inte raketer från balkongen eller innergårdar, tänk på skaderisken.
  
Styrelsen för Brf. Drivbänken   

 

Styrelsen informerar DECEMBER 2022

Hej alla grannar!
 
Tips inför advent;
 
Brandvarnare
Kolla funktionen på era brandvarnare inför advent och julhelgen.
Brandvarnare monterades i varje lägenhet vid nybyggnatioen.
 Om du ska byta batteri, byt till batteri som har en livslängd på 10 år.

Brandsläckare om du har någon;
Kontrollera din släckare
Tryckmätaren ska stå på grönt 
Slangen ska vara hel
Plomberingen ska sitta kvar
Följ anvisningar från tillverkaren
Mer info; msb.se
 
Brandfilt
Ska hängas i köket.

Levande ljus
Tips; Den som tänder levande ljus har också ansvaret att släcka dem.
 
Adventshälning
Styrelsen
Brf Drivbänken i Skälby

   Styrelsen informerar JULI 2022

Hej alla grannar!
 
Stamspolningen
Stamspolning genomfördes i samtliga lägenheter den 20 och 21 juni 2022.
I samtliga lägenheter spolades ansamlat fett bort. En del lägenheter hade anmärkningsvärt mycket matfett i sina stammar. Vi ber er alla att inte spola ner fett i avloppen då det orsakar stopp i avloppen. Nu ska samtliga avlopp vara fria från fettansamling.
Vi tackar samtliga för ert tillmötesgående så att vi kunde genomföra stamspolningen.
  
Sommarlov
Nu tar styrelsen sommarlov från månadsbreven och önskar er alla en fin sommar


 
Styrelsen för Brf. Drivbänken                 

   Styrelsen informerar JUNI 2022

Hej alla grannar!
 
Föreningsstämma Brf Drivbänken 2022
Årets föreningsstämma hölls den 24 maj 2022. Styrelsen omvaldes i sin helhet
 
Stamspolning
Stamspolning är beställd av företaget/entrepenören Peter spolare.
Arbetet kommer att utföras vecka 25, måndag den 20 juni samt tisdag den 21 juni.
Ni som inte har möjlighet att vara hemma och öppna har möjlighet att lämna nyckel till Ralf Andersson Nidarosslingan 16A. En vattenvarnare kommer också att monteras.
Mer information från Peter spolare kommer den 10 juni, innan arbetet ska utföras.
Får entreprenören inte tillträde till samtliga lägenheter finns risk att arbetet försenas. Vi som förening kommer då kräva att dessa tillkommande kostnader bekostas av de medlemmar som ej gett entreprenören åtkomst.
 
 
 
Styrelsen för Brf. Drivbänken i Skälby   .

Styrelsen informerar MAJ 2022

Hej Alla grannar

Viktigt datum
Föreningsstämma i Brf Drivbänken 2022
Årets föreningsstämma är bokad till tisdag 24 maj 2022, särskild kallelse utdelad.
Boka in detta datum redan nu. Kom på stämman och träffa dina grannar.

Styrelsen för Brf Drivbänken i Slälby

   Styrelsen informerar JANUARI 2022

Hej alla grannar!
 
God fortsättning på 2022.
 
Julgranen
Torsdag den 13 januari 2022 är det 20-dag Knut, nu ska granen kastas ut.
Ni kan ställa er julgran vid sidan av sophuset som är vid infarten till Nidarosslingan.
 
Föreningsstämma Brf Drivbänken 2022
Årets föreningsstämma är bokad till tisdag 24 maj 2022, boka in detta datum redan nu.
 
Underhåll OVK
OVK-kontrollen genomfördes i december 2021.
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för att ni ställde upp, så att kontrollen kunde genomföras så smidigt.

 
Styrelsen för Brf. Drivbänken i Skälby     

Motioner till årsmötet 2022


Det kan tyckas långt kvar till föreningens årsmöte i vår, den 24 maj, men vi vill påminna om att sista dagen för inlämnande av motioner till årsmötet är 31:a januari.
/Styrelsen för Brf Drivbänken i Skälby

Styrelsen informerar DECEMBER 2021

 
God Jul och Gott Nytt År
 
Hej alla grannar!

Ni tillönskas alla en Trivsam Jul och ett Gott Nytt År.
 
Levande ljus
Tips; Den som tänder levande ljus har också ansvaret att släcka dem.
 
Helgfirande
För allas trivsel och säkerhet, med fest och nyårsraketer. Tänk på grannar och djur, fira med omtanke. Visa hänsyn och skjut inte raketer från balkongen eller innergårdar, tänk på skaderisken.
 
 
Styrelsen för Brf. Drivbänken   

  Styrelsen informerar OM OVK-KONTROLL 2021

Hej alla grannar!
 
Viktig information om OVK-kontroll från Brf Drivbänken
 
Föreningen har beställt en OVK-kontroll för våra lägenheter. Kontrollen är obligatorisk.
Företaget som fått i uppdrag att utföra detta arbete är Attunda Sot & Vent AB, tel 08-59442055.
 
Varför skall OVK-kontroll göras (Obligatorisk Ventilations Kontroll) göras?
OVK kontroll är ett lagkrav från myndigheten Boverket. Riksdag och Regering tog beslutet 1991. Krav på funktionskontroll av ventilationssystem ska genomföras för att kontrollera ”Dåligt inomhusklimat, Hälsofarliga ämnen”. För ytterligare information se www.boverket.se , ”Krav på funktionskontroll av ventilationssystem”.
 
OVK-kontrollen kommer att genomföras mellan den 16-21 december, närmare information kommer att komma från Attunda Sot & Vent AB.
 
För medlem som själv inte har möjlighet att vara hemma vid kontrollen så kan en representant från styrelsen närvara.
Kan ni inte vara hemma och öppna för besiktning finns möjligheten att lämna en märkt nyckel i föreningens brevlåda Nidarosslingan 4.
Frågor besvaras i möjligaste mån av Ordförande Ralf Andersson.
 
Styrelsen
Brf Drivbänken i Skälby     Styrelsen informerar NOVEMBER 2021

Hej alla grannar!
 
Tips inför advent;
 
Brandvarnare
Kolla funktionen på era brandvarnare inför advent och julhelgen.
Brandvarnare monterades i varje lägenhet vid nybyggnatioen.
Det har nu förflutit 10 år, dags att byta batteri, byt till batteri som har en livslängd på 10 år.
 
Brandsläckare om du har någon;
Kontrollera din släckare
Tryckmätaren ska stå på grönt
Slangen ska vara hel
Plomberingen ska sitta kvar
Följ anvisningar från tillverkaren
Mer info; msb.se
 
Levande ljus
Tips; Den som tänder levande ljus har också ansvaret att släcka dem.
 
Med vänlig hälsning
Styrelsen
Brf Drivbänken i Skälby

  Styrelsen informerar september 2021

 
Hej alla grannar!
 
Lägenheten
Var rädd om din lägenhet och se över din värmepump, följ instruktionerna från tillverkaren.
Serva dina dörrar; lås, gångjärn och spanjolettlås, de behöver översyn och smörjas.
Information finns i er lägenhetspärm.  
 
 
Styrelsen Brf. Drivbänken           

  Styrelsen informerar JULI 2021

Hej alla grannar!
 
 
Informationsplats för föreningens månadblad blir i fortsättningen på föreningens hemsida.

Föreningens hemsida: brfdrivbanken.com

Sommarlov
Vi i styrelsen tar nu sommarlov och återkommer med nytt månadsblad under hösten.
  
Trevlig sommar önskar
Styrelsen Brf. Drivbänken

  Styrelsen informerar JUNI 2021

Hej alla grannar!
 
 
Föreningsstämman 2021
Föreningsstämma hölls den 26 maj. En ordinarie ledamot valdes på två år,
två suppleanter valdes på ett år.  
 
Nya parkeringsregler från 7/6-2021
De nya parkeringsreglerna som innebär att man behöver ha tillstånd för att parkera på samfällighetens ytor börjar gälla den 7:e juni.

Sommarlov
Vi i styrelsen tar nu sommarlov och återkommer med nytt månadsblad i augusti.
 
 
Trevlig sommar önskar
Styrelsen Brf. Drivbänken

   Styrelsen informerar MAJ  2021

Hej alla grannar!

Viktigt datum
Föreningsstämma i Brf Drivbänken 2021
Årets föreningsstämma är bokad till onsdag 26 maj 2021, boka in detta datum redan nu. Kom på stämman och träffa dina grannar.
 
Parkering i området, info från Skälby Trädgårdsstad;
”Sen en tid tillbaka har föreningen haft problem med personer som långtidsparkerar sina bilar i vårt område. Frågan lyftes på Årsmötet om styrelsen kunde göra något åt saken. Styrelsen har därför påbörjat bytet från 7-dagars parkering till att det endast är tillåtet att parkera i vårt område med tillstånd. Skyltar är utbytta och tillstånd är beställda. Tillstånden kommer delas ut inom kort och därefter driftsätts de nya parkeringsreglerna. Styrelsen kommer informera alla boende när de nya reglerna börjar gälla.”
För vidare information, se Skälby Trädgårdsstads hemsida skalbytradgarsstad.se .

Styrelsen för Brf Drivbänken.

   Styrelsen informerar FEBRUARI 2021

Hej alla grannar!
 
Föreningsstämma i Brf Drivbänken 2021
Årets föreningsstämma är bokad till tisdag 26 maj 2021, boka in detta datum redan nu. Kom på stämman och träffa dina grannar.
 
 
OVK, Obligatorisk Ventilations Kontroll
Föreningen är ålagd att utföra OVK kontroll med 6 års intervaller för ventilationssystemen i våra lägenheter. Senaste kontrollen gjordes år 2014. Under 2020 kunde vi inte genomföra kontrollen på grund av rådande pandemi. Nu gör vi ett nytt försök att genomföra kontrollen under 2021. Vi kommer att planera in detta under sommarhalvåret. Detta innebär bl.a. att företaget som kommer att utföra kontrollen måste få tillgång till samtliga lägenheter. Vi återkommer med mer detaljer närmare sommaren
 
 
Styrelsen för Brf. Drivbänken        

   Styrelsen informerar JANUARI 2021

Hej alla grannar!
 
God fortsättning på 2021.
 
El ladd stolpar
Vår moderförening, Skälby Trädgårdsstad, utreder kostnader och förutsättningar för laddning av elbilar i gemensam carport” (radhusens + BRF Drivbänkens carportar). Har ni intresse av en elbilsplats. Se information på deras hemsida; skalbytradgardsstad.se.
 
Julgranen
Onsdag den 13 januari 2021 är det 20-dag Knut, nu ska granen kastas ut.
Ni kan ställa er julgran vid sidan av sophuset som är vid infarten till Nidarosslingan.
 
Föreningsstämma Brf Drivbänken 2021
Årets föreningsstämma är bokad till onsdag 26 maj 2021, boka in detta datum redan nu.
 
Underhåll OVK
Föreningen ska beställa OVK kontroll (Obligatorisk Ventilations Kontroll) under 2021.
PGA pandemin utfördes ingen OVK under 2020.
OVK är ett myndighetskrav, och ska för våra lägenheter göras vart sjätte år. Detta innebär bl.a. att företaget som utför kontrollen måste ha tillgång till lägenheterna för bl.a. mätning av luftflöde.
Vi återkommer under våren med mer utförlig information.
 
Styrelsen för Brf. Drivbänken                                                                                                                                                                                                              

Styrelsen informerar DECEMBER 2020

 
God Jul och Gott Nytt År
 
Hej alla grannar!

Ni tillönskas alla en Trivsam Jul och ett Gott Nytt År.
 
Levande ljus
Tips; Den som tänder levande ljus har också ansvaret att släcka dem.
 
Helgfirande
För allas trivsel och säkerhet, med fest och nyårsraketer. Tänk på grannar och djur, fira med omtanke. Visa hänsyn och skjut inte raketer från balkongen eller innergårdar, tänk på skaderisken.
 
 
Styrelsen för Brf. Drivbänken   

  Styrelsen informerar NOVEMBER 2020

Hej alla grannar!
 
Tips inför advent;
 
Brandvarnare
Kolla funktionen på era brandvarnare inför advent och julhelgen.
 
Brandsläckare om du har någon;
Kontrollera din släckare
Tryckmätaren ska stå på grönt
Slangen ska vara hel
Plomberingen ska sitta kvar
Följ anvisningar från tillverkaren
Mer info; msb.se
 
Levande ljus
Tips; Den som tänder levande ljus har också ansvaret att släcka dem.
 
Med vänlig hälsning
Styrelsen
Brf Drivbänken i Skälby

Styrelsen informerar oktober 2020


Hej alla grannar!

Styrelsen för Skälby Trädgårdsstad vill påminna om sop- och matavfallshanteringen.
Se bifoad fil nedan

Styrelsen Brf Drivbänken i Skälby 


 

  Styrelsen informerar september 2020

 
Hej alla grannar!
 
Lägenheten
Se över din värmepump, följ instruktionerna från tillverkaren.
Serva dina dörrar; lås, gångjärn och spanjolettlås, de behöver översyn och smörjas.
Information finns i er lägenhetspärm.  
 
Anticimex
Anticimex har på begäran varit runt på föreningens mark och inspekterat men inte hittat något som tyder på problem. De råder oss att inte mata fåglar eller andra vilda djur på vår mark. Och att inte ha bråte kring uteplatser.
 
Utvändig besiktning av våra hus
Föreningen har utfört en utvändig besiktning av fasader och tak. Konditionen har visat sig vara god på tak och fasader, inga förestående arbeten föreligger.
 
Gräsmattor
Hjälp oss att försöka hålla lite bättre ordning på våra gräsmattor genom att låta dem vila och inte ställa ut saker på gräsmattorna.
 
Styrelsen Brf. Drivbänken           

  Styrelsen informerar AUGUSTI 2020

Hej alla grannar!
 
Välkomna tillbaka från en fin sommar och till en lika fin höst.
 
Föreningsstämman
Föreningsstämman 2020 hölls den 13 augusti. På grund av bland annat covid-19 så kom endast 5 personer. Protokollet från föreningsstämman kommer att publiceras på föreningens hemsida
 
Matavfall
En särskild skrivelse om hantering av matavfall har lagts ut i alla brevlådor. Låt oss gemensamt hjälpa till att följa instruktionerna i denna skrivelse så att vi minimerar olägenheter med bl.a. flugor i soprummen.
 
Lägenheten
Se över din värmepump, följ instruktionerna från tillverkaren.
Serva dina dörrar; lås, gångjärn och spanjolettlås, de behöver översyn och smörjas.
Information finns i er lägenhetspärm.  
 
Gräsmattor
Styrelsen har beställt kompletteringsarbete för  våra gräsmattor runt husen, ny jord och gräsfrö ska kompletterats. Hjälp oss att försöka hålla ordning på våra gräsmattor genom att låta dem vila och inte gå eller ställa ut saker på gräsmattorna efter de är iordningställda..
 
Styrelsen Brf. Drivbänken

  Styrelsen informerar JUNI 2020

Hej alla grannar!
 
 
Insamling av Matavfall – Radhus och lägenheter
 
Kommunen började fredagen den 5:e juni insamling av matavfall, man ska använda de dedikerade kärlen för matavfall i soprummen.
Info om hur och vad du skall sortera och slänga i kärlen för matavfall finns i en folder på Trädgårdsstadens hemsida.
Gå in på Trädgårdsstadens hemsida; skalbytradgardsstad.se , och skriv ut foldern som beskriver hanteringen av matavfall. LÄS igenom foldern noga och FÖLJ instruktionerna. Lägg hushållspapper i botten på påsarna samt förslut dem noggrant innan du slänger ned dem i kärlet.
Detta för allas trevnad. Så slipper vi illaluktande och ohygieniska soprum i vårt område.

Sommarlov
Vi i styrelsen tar nu sommarlov och återkommer med nytt månadsblad i augusti.
 
Trevlig sommar önskar
Styrelsen Brf. Drivbänken
 
                                       

Styrelsen informerar MAJ 2020

Kallelse till föreningsstämma för Brf Drivbänken i Skälby org.nr 769606-2434

 
 
Stämman som tidigare annonserats till den 26 maj måste skjutas upp på grund av Coronaviruset. Ny preliminär tid beräknas under augusti månad 2020.
Vi återkommer med mer information vid ett senare tillfälle.
 
Årsredovisningen är klar.
Den som så önskar ta del av årsredovisningen kan kontakta Barbro Jernström, Nidarosslingan 4C och hämta ett exemplar.
 
 
Styrelsen
Brf Drivbänken

Styrelsen informerar APRIL 2020

Hej Alla grannar

Viktig information från Comhem

Med anledning av Coronavirusets spridning har Comhem valt
att skjuta upp datumet för när de analoga kanalerna utgår till den 8 september 2020.

  Styrelsen informerar MARS 2020

Hej alla grannar!
 
Viktig information från Comhem
 
NU BLIR ERT TV-UTBUD HELT DIGITALT
26 maj utgår de analoga sändningarna i er fastighet
Nu moderniserar vi vårt tv-erbjudande till
Com Hem-hus. Den 26 maj går vi över till att sända
tv-kanaler helt digitalt och de analoga kanalerna
(inkl. FM-radio via tv-uttaget) utgår. Det innebär
bland annat större kapacitet till snabbare bredband
och att era boende får en tv-upplevelse med bättre
bild och ljud och kan se sina kanaler även utanför
hemmet. All information för era boende finns samlad på; comhem.se/digitalisering
 
 
Styrelsen för Brf. Drivbänken           

   Styrelsen informerar FEBRUARI 2020

Hej alla grannar!
 
Föreningsstämma i Brf Drivbänken 2020
Årets föreningsstämma är bokad till tisdag 26 maj 2020, boka in detta datum redan nu. Kom på stämman och träffa dina grannar.
 
Gräsmattorna
Under våren ska vi rekonditionera våra gräsmattor med komplettering av ny jord och nya gräsfrön. Vi ber er därför att låta gräsmattorna få en chans att gro och bilda nytt gräs och inte använda dem under denna tid. Undvik att i möjligaste mån gå, ställa ut krukor eller spela boll på dem.
 
OVK, Obligatorisk Ventilations Kontroll
Föreningen är ålagd att utföra OVK kontroll med 6 års intervaller för ventilationssystemen i våra lägenheter. Senaste kontrollen gjordes år 2014. Under innevarande år 2020, är det dags igen. Vi kommer att planera in detta under sommarhalvåret. Detta innebär bl.a. att företaget som kommer att utföra kontrollen måste få tillgång till samtliga lägenheter. Vi återkommer med mer detaljer närmare sommaren
  
Styrelsen för Brf. Drivbänken                    

  Styrelsen informerar JANUARI 2020

Hej alla grannar!
 
God fortsättning på 2020.
 
Julgranen
Söndag den 13 januari 2020 är det 20-dag Knut, nu ska granen kastas ut.
Ni kan ställa er julgran vid sidan av sophuset som är vid infarten till Nidarosslingan.
 
Soprummet
Samfälligheten, som har ansvar för våra soprum har avtal för sophämtning för hushållssopor. Se på informationen på dörren till soprummet vad som avtalet omfattar. Saker som INTE omfattas är bl.a. glas, frigolit, kartonger, batterier, kläder etc.
 
Föreningsstämma Brf Drivbänken 2020
Årets föreningsstämma är bokad till tisdag 26 maj 2020, boka in detta datum redan nu.
 
Underhåll OVK
Föreningen ska beställa OVK kontroll (Obligatorisk Ventilations Kontroll) under 2020. Detta är ett myndighetskrav, och ska för våra lägenheter göras vart sjätte år. Detta innebär bl.a. att företaget som utför kontrollen måste ha tillgång till lägenheterna för bl.a. mätning av luftflöde.
Vi återkommer under våren med mer utförlig information.
 
Styrelsen för Brf. Drivbänken                                                                                                                                                                                                              

Styrelsen informerar DECEMBER 2019

 

God Jul och Gott Nytt År
 

Hej alla grannar!
Ni tillönskas alla en Trivsam Jul och ett Gott Nytt År.
 
Levande ljus
Tips; Den som tänder levande ljus har också ansvaret att släcka dem.
 
Helgfirande
För allas trivsel och säkerhet, med fest och nyårsraketer. Tänk på grannar och djur, fira med omtanke. Visa hänsyn och skjut inte raketer från balkongen eller innergårdar, tänk på skaderisken.
 
 
Styrelsen för Brf. Drivbänken                              
                                                                                                                               

  Styrelsen informerar NOVEMBER 2019

Hej alla grannar!
 
Tips inför advent;
 
Brandvarnare
Kolla funktionen på era brandvarnare inför advent och julhelgen.
 
Brandsläckare om du har någon;
Kontrollera din släckare
Tryckmätaren ska stå på grönt
Slangen ska vara hel
Plomberingen ska sitta kvar
Följ anvisningar från tillverkaren
Mer info; msb.se
 
Levande ljus
Tips; Den som tänder levande ljus har också ansvaret att släcka dem.
 
Med vänlig hälsning
Styrelsen
Brf Drivbänken i Skälby

  Styrelsen informerar AUGUSTI 2019

Hej alla grannar!
 
Välkomna tillbaka från en fin sommar och till en lika fin höst.
 
Lägenheten
Se över din värmepump, följ instruktionerna från tillverkaren.
Serva dina dörrar; lås, gångjärn och spanjolettlås, de behöver översyn och smörjas.
Information finns i er lägenhetspärm.  
 
Inbrottsförsök
Föreningen har utsatts för inbrottsförsök i cykelförrådet mittemot Nidarosslingan 22. Medlemmar har vid ett flertal tillfällen noterat att för dem okända personer fotograferat i vårt område, bl.a i våra carportar. Var uppmärksam vid onormala beteende från okända personer.
 
Laddning av bil
Laddning av bil från lägenhet är ej tillåten inom föreningen.
 
Målning av våra hus
Nu är alla våra hus målade. Hoppas att målningsarbetet inte medförde några olägenheter för er som medlemmar.
 
Gräsmattor
Styrelsen har beställt arbete med våra gräsmattor och kantsten utanför grusning runt husen. Hjälp oss att försöka få lite bättre ordning på våra gräsmattor genom att låta dem vila och inte gå eller ställa ut saker på gräsmattorna efter de är iordningställda..
 
Styrelsen Brf. Drivbänken

  Styrelsen informerar JUNI 2019

 
 
Hej alla grannar! 
 
Föreningsstämman 2019
Föreningsstämma hölls den 28 maj. Fyra ordinarie ledamöter valdes på två år,
tre suppleanter valdes på ett år.  
 
 Sommarlov
Vi i styrelsen tar nu sommarlov och återkommer med nytt månadsblad i augusti.
 
 
Trevlig sommar önskar
Styrelsen Brf. Drivbänken                                                     
          
                                                          
                                                                                                                                                                                             

  Styrelsen informerar MAJ 2019

Hej alla grannar!
 
Utvändigt underhåll, målning
Målning av fastigheterna Nidarosslingan 2-4 samt 18-20 kommer att påbörjas den 1 juli i år.
 
Vilken typ av område/miljö vill du bo i?
För allas trivsel och hänsynstagande, tänk på vad som står i våra trivselregler,
” I gemensamma utrymmen gäller rökförbud. Cigarettfimpar/beg.porttionssnus, skräp o. dyl. får ej kastas i gemensamma utrymmen eller på gården.”
 
Gräsmattor
Vid gräsklippning, tänk på att plocka undan på gräsmattan så att det går att klippa denna utan att behöva stiga av och plocka undan.
 
Viktigt datum
Tisdag den 28 maj, föreningsstämma i brf Drivbänken i Skälby.
 
 
Styrelsen för Brf. Drivbänken        

  Styrelsen informerar MARS 2019

Hej alla grannar!
 
Sopor
Hushållssopor får inte läggas utanför lägenheterna eller på andra platser inom området, dessa ska läggas i kärlen i soprummen. Annars finns en stor risk att fåglarna och gnagare (möss/råttor) hackar/gnager sönder påsarna och sprider innehållet.
Soprum
Samfälligheten, som har ansvar för våra soprum, har avtal för sophämtning för hushållssopor. Se på informationen på dörren till soprummet vad som avtalet omfattar. Saker som INTE omfattas är bl.a. glas, kartonger, stek eller kokkärl, batterier etc. Släng därför inte sådana sopor där. Vi ber er även ha våra övriga ordningsregler i tankarna.
 
Utvändigt underhåll, målning
Föreningen har ingått avtal med en lokal målerifirma om utvändig målning av våra hus. Nu till våren 2019 fortsätter de med adresserna Nidarosslingan 2-4 samt 18-20Särskild information kommer.
 
Utvändigt elskåp
Alla lägenheter har utkvitterat en ”nyckel” för att kunna öppna elskåpet. Detta vid bl.a avläsning av mätarställning eller byte av säkring. Försäkra dig att du har en sådan ”nyckel”.
 
Skälby Trädgårdsstad
Läs information om sopning av carport på Trädgårdsstadens hemsida, skalbytradgardsstad.se .
 
Styrelsen för Brf. Drivbänken     

  Styrelsen informerar FEBRUARI 2019

Hej alla grannar!

Soprummet
Samfälligheten, som har ansvar för våra soprum har avtal för sophämtning för hushållssopor. Se på informationen på dörren till soprummet vad som avtalet omfattar. Saker som det INTE omfattar är bl.a. ingen form av glas, kartonger, stek eller kokkärl, batterier etc.
Föreningsstämma Brf Drivbänken 2019
Årets föreningsstämma är bokad till tisdag 28 maj 2019, boka in detta datum redan nu.

Utvändigt underhåll, målning
Föreningen har ingått avtal med en lokal målerifirma om utvändig målning av våra hus. Nu till våren 2019 fortsätter de med adresserna Nidarosslingan 2-4 samt 18-20. Egen utvändigt monterad utrusning mot fasader såsom markiser hyllor fästen och liknande måste demonteras före målning. För att komma åt att måla ändbräder måste dessa göras tillgängliga, detta avser de som har uteplatser. Dessa demonteringar ombesörjes och betalas av respektive medlem själv.
 
Matning av fåglar  
Vi ber dig som bor i vår förening att inte mata fåglar inom området. Frö och fröskal som ramlar ner på marken drar till sig råttor och möss. Vi hade ett ärende i somras som rörde råttor och möss inom området
 
Styrelsen för Brf. Drivbänken                 

  Styrelsen informerar JANUARI 2019

Hej alla grannar!
 
God fortsättning på 2019.
 
Julgranen
Söndag den 13 januari 2019 är det 20-dag Knut, nu ska granen kastas ut.
Ni kan ställa er julgran vid sidan av sophuset som är vid infarten till Nidarosslingan.
 
Soprummet
Samfälligheten, som har ansvar för våra soprum har avtal för sophämtning för hushållssopor. Se på informationen på dörren till soprummet vad som avtalet omfattar. Saker som det INTE omfattar är bl.a. glas, kartongen, batterier, kläder etc.
 
Föreningsstämma Brf Drivbänken 2019
Årets föreningsstämma är bokad till tisdag 28 maj 2019, boka in detta datum redan nu.
 
Utvändigt underhåll
Föreningen har ingått avtal med en lokal målerifirma om utvändig målning av våra hus. Detta år målar vi husen med adresserna Nidarosslingan 2-4 samt 18-20. Vi återkommer under våren med mer utförlig information.
 
Styrelsen för Brf. Drivbänken    
                                                           

  Styrelsen informerar DECEMBER 2018
 God Jul och Gott Nytt År

 

Hej alla grannar!

Ni tillönskas en Trivsam Jul och ett Gott Nytt År.

Levande ljus
Tips; Den som tänder levande ljus har också ansvaret att släcka dem.
 
Brandvarnare
Kolla funktionen på era brandvarnare inför julhelgen.

Brandsläckare
Kontrollera din pulversläckare
Tryckmätaren ska stå på grönt
Slangen ska vara hel
Plomberingen ska sitta kvar
Följ anvisningar från tillverkaren
Mer info; msb.se

Brandfilt
Investera gärna i en brandfilt som ni kan ha lätt tillgänglig om en brand uppkommer.
 
Helgfirande
För allas trivsel och säkerhet, med fest och nyårsraketer. Tänk på grannar och djur, fira med omtanke. Visa hänsyn och skjut inte raketer från balkongen eller innergårdar, tänk på skaderisken.

Styrelsen för Brf. Drivbänken                                    


                                                                                                                                     

  Styrelsen informerar OKTOBER 2018

Hej alla grannar!
 
Höststädning 14 oktober kl 10
Vi samlas vid stora torget kl 10.
Medtag krattor, spadar och skottkärror.
Något varmt att äta och dricka serveras runt kl 12.
 
 
Stopp i avloppet!
Det är inte tillåtet att spola ner olja och fett i avloppen.
Eventuella stopp på grund av olja och fett får bekostas av medlemmen själv.
 
 
Styrelsen Brf. Drivbänken                 

  Styrelsen informerar AUGUSTI 2018


Hej alla grannar!
 
Välkomna tillbaka från en fin sommar och till en lika fin höst.
 
Lägenheten
Se över din värmepump, följ instruktionerna från tillverkaren.
Serva dina dörrar; lås, gångjärn och spanjolettlås, de behöver översyn och smörjas.
Information finns i er lägenhetspärm. 
 
Vattenutkastarna
När ni använt utvändiga vattenutkastare, stäng kranen varsamt samt ta ur nyckeln och se till att det inte står tryck kvar i slangen.
 
Vaksamhet
Medlemmar har vid ett flertal tillfällen noterat att för dem okända personer fotograferat i vårt område, bl.a i våra carportar. Var uppmärksam vid onormala beteende från okända personer. Vår systerförening har haft inbrott.
 
Rastning av hundar
Vi ber än en gång våra medlemmar som har hundar att inte rasta dem inom området. Tänk på att våra leker på gräsmattorna. Senast i förra veckan fick vi plocka upp hundbajs på en av våra gräsmattor.
 
Styrelsen Brf. Drivbänken   

  Styrelsen informerar JUNI 2018

 
 
Hej alla grannar!
 
 
Föreningsstämman 2018
Föreningsstämma hölls den 23 maj. Ordinarie ledamöter valdes 2017 på två år,
sittande suppleanter omvaldes på ett år.  
 
 
Sommarlov
Vi i styrelsen tar nu sommarlov och återkommer med nytt månadsblad i augusti.
 
 
Trevlig sommar önskar
Styrelsen Brf. Drivbänken

  Styrelsen informerar MAJ 2018

Hej alla grannar!
 
Dataskyddsförordningen
För att garantera en säker, korrekt och laglig behandling av personuppgifter har Föreningen och Fastum har ingått ett avtal under vilket Fastum tillhandahåller vissa tjänster åt föreningen. De tjänster som Fastum i egenskap av personuppgiftsbiträde är behandling av personuppgifter å föreningens vägnar.
 
Soprummet
Samfälligheten, som har ansvar för våra soprum har avtal för sophämtning för hushållssopor. Se på informationen på dörren till soprummet vad som avtalet omfattar. Saker som det INTE omfattar är bl.a. ingen form av glas, kartonger, stek eller kokkärl, batterier etc. Släng därför inte sådana sopor där. Vi ber er även ha våra övriga ordningsregler i tankarna.
 
Sopor
Hushållssopor får inte läggas utanför lägenheterna, dessa ska snarast läggas i kärlen i soprummen. Annars finns en stor risk att fåglarna och gnagare (möss/råttor) hackar/gnager sönder påsarna och sprider innehållet.
 
Utvändigt underhåll, målning
Föreningen har fått målat Nidarosslingan 16 och 22 under april-maj månad 2018. Målning av fastigheterna Nidarosslingan 2-4 samt 18-20 kommer att målas under våren/försommaren 2019.
 
Styrelsen för Brf. Drivbänken                                                             

Nytt försäkringsbolag
Norska Protector är vårt nya försäkringsbolag.

  Styrelsen informerar MARS 2018

Hej alla grannar!

Grannsamverkan
För oss okända bilar cirkulerar i vårt område både dag och nattetid. Inbrott/stöld har skett i området. Vi ber er hålla utkik.
 
Soprummet
Samfälligheten, som har ansvar för våra soprum har avtal för sophämtning för hushållssopor. Se på informationen på dörren till soprummet vad som avtalet omfattar. Saker som det INTE omfattar är bl.a. ingen form av glas, kartonger, stek eller kokkärl, batterier etc.
 
Föreningsstämma Brf Drivbänken 2018
Årets föreningsstämma är bokad till onsdag 23 maj 2018, boka in detta datum redan nu.
 
Utvändigt underhåll, målning
Föreningen har ingått avtal med en lokal målerifirma om utvändig målning av våra hus. De ska börja med adresserna Nidarosslingan 16 och 22 under våren/försommaren 2018. Egen utvändigt monterad utrusning mot fasader såsom markiser hyllor fästen och liknande måste demonteras före målning. Dessa demonteringar ombesörjes och betalas av respektive medlem själv.
 
Styrelsen för Brf. Drivbänken    

  Styrelsen informerar JANUARI 2018

Hej alla grannar!
 
God fortsättning på 2018.
 
Julgranen
Lördag den 13 januari 2018 är det 20-dag Knut, nu ska granen kastas ut.
Ni kan ställa er julgran vid sidan av sophuset som är vid infarten till Nidarosslingan. 
 
Soprummet
Samfälligheten, som har ansvar för våra soprum har avtal för sophämtning för hushållssopor. Se på informationen på dörren till soprummet vad som avtalet omfattar. Saker som det INTE omfattar är bl.a. glas, kartongen, batterier etc.
 
Föreningsstämma Brf Drivbänken 2018
Årets föreningsstämma är bokad till onsdag 23 maj 2018, boka in detta datum redan nu.
 
Utvändigt underhåll
Föreningen har ingått avtal med en lokal målerifirma om utvändig målning av våra hus. De ska börja med adresserna Nidarosslingan 16 och 22 under 2018. Vi återkommer under våren med mer utförlig information.

 
Styrelsen för Brf. Drivbänken     

Styrelsen informerar DECEMBER 2017

God Jul och Gott Nytt År


Hej alla grannar!
Ni tillönskas en Trivsam Jul och ett Gott Nytt År.
 
Levande ljus
Tips; Den som tänder levande ljus har också ansvaret att släcka dem.
 
Brandvarnare
Kolla funktionen på era brandvarnare inför julhelgen.

Brandsläckare
Kontrollera din pulversläckare
Tryckmätaren ska stå på grönt
Slangen ska vara hel
Plomberingen ska sitta kvar
Följ anvisningar från tillverkaren
Mer info; msb.se

Helgfirande
För allas trivsel och säkerhet, med fest och nyårsraketer. Tänk på grannar och djur, fira med
omtanke. Visa hänsyn och skjut inte raketer från balkongen eller innergårdar, tänk på
skaderisken.Styrelsen för Brf. Drivbänken                                                                                                                                                                         

Styrelsen informerar NOVEMBER 2017
Hej alla grannar!
 
Städning 15 oktober kl. 10.
Brf Drivbänken är en del i Skälby Trädgårdsstad, och vi städar tillsammans med de medlemmarna. Gå gärna in på Skälby Trädgårdsstad hemsida för ytterligare information. För vår del behöver vi städa i soprummen och i cykelförråden.
 
 
Utvändig målning av fasader
Brf Drivbänken har tecknat ett avtal med en lokal målerifirma om målning av yttre fasader. Detta arbete kommer att påbörjas på försommaren 2018. Vi återkommer med närmare information under våren.

Styrelsen Brf Drivbänken

Styrelsen informerar AUGUSTI 2017
Hej alla grannar!
 
Välkomna tillbaka från en fin sommar och till en lika fin höst.
 
Utvändiga grönområden
Vidare har vi under våren och sommaren lagt ner stor möda på våra gräsmattor, planterat nya häckar. Den som vill får gärna ta del i skötsel av gräsmatta utanför sin uteplats, ex.vis vattna. Vattenslang och spridare finns, kontakta styrelsen.
 
Lägenheten
Se över din värmepump.  Dörrgångjärn och spanjolettlås behöver smörjas. Information finns i er lägenhetspärm.  
 
Stuprör och plåtar
I syfte att skydda husgrund och fasad vid stuprörens utflöde har vi förlängt stuprören ner mot marknivå samt monterat skyddsplåtar bakom. Vi tror att detta kommer att skydda husgrunderna samt fasaderna.
 
Vattenutkastarna
När ni använt vattenutkastare, stäng kranen varsamt samt ta ur nyckeln och se till att det inte står tryck kvar i slangen.
 
Styrelsen Brf. Drivbänken   

  Styrelsen informerar JUNI 2017
 
 
Hej alla grannar!
 
Föreningsstämman 2017
Föreningsstämma hölls den 23 maj. Tre ledamöter omvaldes på 2 år, ett nyval på 2 år och nya suppleanter valdes på 1 år.
 
 
Värmepannan
Styrelsen har fått förfrågan om värmepannan från ett flertal medlemmar. Frågor som inkommit har berört problem med kompressorn, läckage samt golvvärmen.
Därför uppmanar vi er att serva era värmepannor, bl.a byt filter enligt instruktionsboken, särskilt nu när vi har så mycket nybyggnationer runt om i vårt område.
 
 
Sommarlov
Vi i styrelsen tar nu sommarlov och återkommer med nytt månadsblad i augusti.
 
 
Trevlig sommar önskar
Styrelsen Brf. Drivbänken          
                                                           

Styrelsen informerar MAJ 2017

Hej alla grannar!
 
Sopor
Ställ inte ut hushållssopor utanför dörren. Fåglarna är mycket aktiva nu på våren och drar ur soporna ur en utställd säck.
 
Soprummet
Vårt avtal med sophämtning omfattar enbart hushållssopor. Var vänlig respektera detta. Ånyo kan vi tyvärr konstatera att detta inte respekteras.
 
Värmepannan
Värmepannan är er egen. Service och reparationer står varje medlem för. Det är en god investering att sköta servicen på pannan. Byt filter och gör de åtgärder som föreskrivs enligt skötselinstruktionerna. Instruktionerna finner du i din huspärm.
 
Grönområden
Vi har nu planterat häck utanför Nidarosslingan 2-4 mot Vikingavägen. Arbetet är utfört av Solsken Trädgårdsservice. En del befintliga gräsmattor är kompletterade med toppdressing, gödning och gräsfrö. Dessa håller vi på att vattna med vattenspridare. Var försiktiga med dessa och använd inte gräsmattorna till frekventa gångstigar.
 
Styrelsen för Brf. Drivbänken                                                       
 

 Styrelsen informerar MARS 2017

Hej alla grannar!
 
Autogiro
Föreningens ekonomiska förvaltare rekommenderar att ha månadsavgiften på autogiro. Många i föreningen har detta redan men en del har det inte.
 
Hundar
Styrelsen ber våra hundägare att respektera att inte rasta sina hundar på våra gräsmattor.
Där tycker vi att barnen ska få leka utan att riskera att trampa i hundbajs. Dessutom får vi, och vi har redan fått, kostnader för att reparera gräsytor där hundar kissat.
 
Hastighet
Hastigheten inom hela samfälligheten är högst 10 km/tim. Vi ber våra medlemmar att respektera detta. Var vänliga och kör försiktigt även inom vårt område, små barn kan plötsligt dyka upp.
 
Parkering
Parkeringsplatserna utmed gatan på Nidarosslingan är besöksparkeringar, vi vill att ni respekterar detta.
 
Soprummet
Vårt avtal med sophämtning omfattar enbart hushållssopor. Var vänlig respektera detta. Ånyo kan vi tyvärr konstatera att detta inte respekteras.
 
 
 
Styrelsen för Brf. Drivbänken                                                         
 
 

Styrelsen informerar JANUARI 2017

Hej alla grannar!
 
God fortsättning på 2017.
 
Julgranen
Idag fredag den 13 januari 2017 är det 20-dag Knut, nu ska granen kastas ut.
Ni kan ställa er julgran vid sidan av sophuset som är vid infarten till Nidarosslingan.
 
 
Parkering för besökande
Vi ber våra medlemmar att inte ta upp parkeringsplatserna utmed infarten Nidarosslingan, dessa platser är i huvudsak till för besökande. Dessa platser är inte avsedda för långtidsparkering.
 
 
Styrelsen för Brf. Drivbänken    
 

Nytt BG för aviinbetalningar

Fastum byter bank så det blir nytt Bankgiro 

mvh Styrelsen


Styrelsen informerar DECEMBER 2016

God Jul och Gott Nytt År
Hej alla grannar!
Ni tillönskas en Trivsam Jul och ett Gott Nytt År.
 
Levande ljus
Tips; Den som tänder levande ljus har också ansvaret att släcka dem.
 
Brandvarnare
Kolla funktionen på era brandvarnare inför julhelgen.
 
Helgfirande
För allas trivsel och säkerhet, med fest och nyårsraketer. Tänk på grannar och djur, fira med
omtanke. Visa hänsyn och skjut inte raketer från balkongen eller innergårdar, tänk på
skaderisken. mvh
Styrelsen Brf. Drivbänken
 

Styrelsen informerar oktober 2016

Hej alla grannar!  

Gemensam Städdag
Söndagen den 9/10 är det dags för årets höststädning, vi städar tillsammans med Samfälligheten. Vi samlas vid torget kl 10 och beräknas hålla på i ett par timmar. Korv och dricka kommer serveras efter att vi är klara med städningen.
Vi behöver städa i soprummen och cykelförråden samt carportarna.

Medtag allehanda trädgårdsredskap som kan användas för att snygga till i vårat område. Vi ser fram emot att träffa så många som möjligt av er då detta även är ett utmärkt tillfälle att träffa och lära känna sina grannar.


Styrelsen informerar AUGUSTI 2016

Hej alla grannar!
 
Välkomna tillbaka från en fin sommar och till en lika fin höst.
 
Cykelförråden
Under sommaren har vi gjort fint i våra cykelförråd. Vi har städat och rensat ut gamla cyklar och leksaker som varit kvarlämnade och inte använts på flera år. Innan utrensningen hade vi informerat via särskilda brev i varje brevlåda och på vår hemsida om att vi skulle städa ut cyklar, barnvagnar och leksaker som inte används.
 
Utvändiga grönområden
Vidare har vi under våren och sommaren lagt ner stor möda på våra gräsmattor, planterat nya häckar och buske. Den som vill får gärna ta del i skötsel av gräsmatta utanför sin uteplats, ex.vis vattna. Vattenslang och spridare finns, kontakta styrelsen.
 
Lägenheten
Filter på värmepumpen behöver bytas.  Dörrgångjärn och spanjolettlås behöver smörjas. Information finns i er lägenhetspärm.  
 
Gångvägen Nidarosslingan 2-4
Gångvägen har använts för biltrafik av såväl lastbilar som personbilar. Detta har varit störande för de boende. Därför har styrelsen beslutat att placera betongsuggor.
 
 Vattenutkastarna
När ni använt vattenutkastare, stäng kranen varsamt samt ta ur nyckeln och se till att det inte står tryck kvar i slangen.
 
Styrelsen Brf. Drivbänken                 
                                                

Erbjudande om ventilationsrengöring!  Riktat erbjudande till Brf Drivbänken. Klicka på länken nedan för mer info

Riktat erbjudande

 

Styrelsen informerar JUNI 2016

Hej alla grannar!
 
Föreningsstämman 2016

Föreningsstämma hölls den 26 maj. En ledamot omvaldes på 2 år och suppleanterna valdes på 1 år. Övriga ledamöter har 1 år kvar på sin mandatperiod.
 
Vattenutkastare
Vattenutkastare finns utanför varje lägenhet på nedre plan. När ni använder dessa så var försiktiga när ni stänger kranen med nyckel. Man ska inte dra åt kranen för hårt.
Föreningen måste nu byta 5 st vattenutkastare, detta för att man dragit åt kranen för hårt. Byte av utkastarna kommer att ske den 22 juni.
 
Bilinbrott i området
Styrelsen uppmanar till ökad vaksamhet efter att en av våra medlemmar drabbats av bilinbrott på sin carportplats.
 
Sommarlov
Vi i styrelsen tar nu sommarlov och återkommer med nytt månadsblad i augusti.
 
Cykelförråden
Vecka 24 kommer vi att rensa ut alla cyklar som inte är märkta med namn. Vi rensar också ut gamla leksaker och barnvagnar som inte har använts de sista åren.
 
Trevlig sommar önskar
Styrelsen Brf. Drivbänken          
                                                                                                                                                                                                                                                         
 


Uppmaning från Valberedningen

Från övertagandet fram till dags dato har mycket hänt i vår Bostadsrättsförening trots att endast ett litet antal av medlemmarna har engagerat sig i styrelsearbetet. Med facit i hand kan vi se att vår styrelse har lyckats väl i sina uppgifter, vi har en stark ekonomi, en bra underhållsplan samtidigt som det skett en hel del utveckling.
 
Dock krävs det att ägarna av föreningen, dvs vi medlemmar, ser till att det finns kandidater som är villiga att fortsätta det fina arbete som styrelsen gjort så här långt. Med medlemskap i vår förening finns så väl rättigheter som skyldigheter, ett par av dessa skyldigheter är att delta i årstämmor samt bidra till arbetet i föreningen.
 
Jag utgår från att du som medlem i vår förening vill att föreningens verksamhet skall fortgå med framgång och förhoppningsvis också utvecklas. För att dessa förhoppningar skall kunna förverkligas så måste fler engagera sig i styrelsearbetet.
Vi vädjar därför till dig att tänka till om vad du kan bidra med.
Kan du själv tänka dig att kandidera för en styrelsebefattning?
Känner du personer som du tror skulle kunna göra en insats?
 
Vad skulle hända om vi inte får ihop en styrelse kan man ju fråga sig.
Om vi medlemmar inte har intresse av att sitta i styrelsen, så finns det egentligen ingen grund för föreningen att finnas kvar. Det innebär att föreningen skall likvideras, att föreningens tillgångar skall realiseras, skulderna betalas och ev. överskott delas ut till medlemmarna.  Sedan blir vi hyresgäster hos den nye fastighetsägaren. Detta är ju inget som någon av oss vill ställas inför.
 
Ta kontakt med Stefan Djerf eller Patrik Westlin per mail stefan@faciant.se eller
tel. 070 750 98 85,  alternativt patrik.westlin@sfstudios.se eller tel. 076 525 66 13

 Styrelsen informerar APRIL 2016
 
 
Hej alla grannar!
 
Värmepump
Vi uppmanar alla våra medlemmar att se över
Era värmepumpar. Gör service och byt filter. Se i lägenhetspärm.
Bristande underhåll kan bli en kostsam historia.
 
Städdag
Brf Dribänken ingår i Skälby trädgårdsstad, Söndagen den 24/4 är det dags för årets vårstädning.
Vi samlas vid torget kl 10 och beräknas hålla på i ett par timmar. Korv och dricka kommer serveras efter att vi är klara med städningen.
Se även hemsidan på Skälby Trädgårdsstad, http://www.skalbytradgardsstad.se/
 
Styrelsen Brf. Drivbänken          
                                                                                                                                                                                                                                                         


Styrelsen informerar MARS 2016
 
 
Hej alla grannar!
 
Gatuarbeten Nidarosslingan 2
Järfälla kommun kommer att lägga ner rör i gatan på Vikingavägen utanför bl.a. Nidarosslingan 2. Det kan därför bli lite störningar i sambandmed detta arbete.
 
Föreningsstämman 2016
Årets föreningsstämma kommer at hållas den 26 maj 2016, med start kl 18.00.
Vi har bokat Skälby Gård, adress Skälby gårds väg 20.
Boka in detta evenemang i god tid i din kalender.
Kallellse komer i maj månad.
 
Styrelsen för Brf. Drivbänken    
                                                                                                                                                                                                  
 


Styrelsen informerar FEBRUARI 2016
 
 
Hej alla grannar!
 
ID stöld
En av våra medlemmar har utsatts för försök till ID-kapning.
Var uppmärksam och töm era brevlådor frekvent, låt inte posten ligga kvar i er postlåda.
 
 
 
Nytt försäkringsbolag
 
Föreningen har tecknat nytt avtal för försäkring. Detta har gjorts via Bostadsrätterna. Vårt nya försäkringsbolag är Moderna försäkringar. Avtalet gäller från 1 mars 2016. Vårt tidigare försäkringsbolag, Gjensidige, har sagt upp avtalet.
 
 
 
 
Styrelsen för Brf. Drivbänken    
                                                                                                                                                                                                  
 


Styrelsen informerar JANUARI 2016

Hej alla grannar!
 
God fortsättning på 2016.
 
”Försäljare”  från Telia
En av våra medlemmar hade härom kvällen besök av två personer som utgav sig att vara från Telia. De erbjöd en form av ”prova på” abonnemang och hänvisade till vår moderförening Samfälligheten. Vid vår kontakt med Samfälligheten framkom att någon sådan överenskommelse inte gjorts.
Vi i syrelsen står alltså inte bakom något sådant prova på erbjudande.
Naturligtvis är det upp till var och en att teckna det abonnemang man finner bäst för egen del.
 
Cykelförrådet
Under januari har det försvunnet en snowboard i cykelrummet vid Nidarosslingan 4. Är det någon som tagit den av misstag så skulle vi uppskatta om vederbörande ställer tillbaks den. Ägaren skulle uppskatta detta.
 
Parkering för besökande
Vi ber våra medlemmar att inte ta upp parkeringsplatserna utmed infarten Nidarosslingan, dessa platser är till för besökande.
 
 
Styrelsen för Brf. Drivbänken     


 

Styrelsen informerar DECEMBER 2015

God Jul och Gott Nytt År

Hej alla grannar!

Ni tillönskas en Trivsam Jul och ett Gott Nytt År.


Levande ljus

Tips; Den som tänder levande ljus har också ansvaret att släcka dem.

Brandvarnare

Kolla funktionen på era brandvarnare inför julhelgen.

 
Helgfirande

För allas trivsel och säkerhet, med fest och nyårsraketer. Tänk på grannar och djur, fira med

omtanke. Visa hänsyn och skjut inte raketer från balkongen eller innergårdar, tänk på

skaderisken.

 

Styrelsen för Brf. Drivbänken       

                                                                                                                                                                                            

 

Styrelsen informerar NOVEMBER 2015

Hej alla medlemmar

 

Avgiftshöjning 1 januari 2016

Budgetarbetet för 2016 är nu klart. Med anledning av föreningens ökade kostnader måste vi höja avgiften med 3 % från den 1 januari 2016. Vi har fått kostnadsökning för skötsel av allmänna ytor för sommar och vinter underhåll med 25 %, kostnader för ekonomisk förvaltning, försäkring, el har ökat. Avgiften till vår samfällighet ökade för 2 år sedan med över 50 %, detta har vi inte kompenserat i vår avgift till medlemmarna tidigare. I budgeten för nästa år har vi också tagit hänsyn till plantering av häckar utanför Nidarosslingan 2-4. Detta är den första avgiftshöjningen sedan de första lägenheterna byggdes år 2010.
 

Cykelförråden

Vi kommer att forsla bort alla cyklar som inte är märkta med namn eller lägenhetsnummer inom kort.
 

Hastigheten inom området

Inom området råder fartbegränsningen 10 km/tim. Var vänlig respektera detta. Observera att vi monterat trafikspeglar vi våra carportar, kör försiktigt och ta hjälp av dessa.

 

Vi önskar er alla en trevlig fortsättning.

 

Styrelsen för Brf Drivbänken

Styrelsen informerar

Nu på söndag kl 10 är det gemensam städdag med samfälligheten. Samling vid gungorna där det sedan bjuds på lättare förtäring. Medtag gärna krattor, sopsäckar m.m.

mvh
Styrelsen

 Styrelsen informerar SEPTEMBER 2015

Hej alla grannar!   


Trafikspeglar

I syfte att höja trafiksäkerheten inom vårt område har föreningen monterat upp två stycken trafikspeglar på belysningsstolparna vid Nidarosslingan 16 och 22. Kör försiktigt och med omdöme inom vårt område och ta trafikspeglarna till hjälp med uppmärksamheten.

Häckplantering

Plantering av töjor kommer att ske under hösten utanför Nidarosslingan 16 mot Fromm. Ytterligare plantering av häck utanför Nidarosslingan 2-4 mot innergården är planerad och budgeterad till våren 2016.

 

Sector Alarm

Det har kommit till styrelsens kännedom att företaget Sector Alarm marknadsför sina tjänster och produkter till medlemmar i vår förening under förevändning Brf Drivbänkens styrelse ska ha förordat detta. Detta är inte sant. Styrelsen har inte behandlat denna fråga och står således inte bakom detta uttalande från Sector Alarm. Det är inget krav från styrelsen att installera larm. Naturligtvis står det var och en fritt att välja vad som finns på marknaden.

 

 

Vi önskar er alla en trevlig fortsättning.

 

Styrelsen för Brf Drivbänken


Styrelsen informerar AUGUSTI 2015

Hej alla grannar!   

Hoppas ni haft en fin sommar.

 

Soprummen

Nu har vi fått möjlighet att lämna uttjänt elektronik i soprummet.

Läs på skylten på ”sopvagnen” vad som gäller.

I övrigt är det endast tillåtet att slänga hushållssopor, som tidigare.

 

Cykelförråden

Det är fortfarande några som inte märkt upp sina cyklar i våra cykelförråd. Märk era cyklar så slipper ni riskera att få dem bortforslade.

 

Hastigheten inom området

Inom området råder fartbegränsningen 10 km/tim. Var vänlig respektera detta. En del av våra medlemmar har lite för bråttom i vårt område.

 

Vi önskar er alla en trevlig fortsättning.
 
Styrelsen för Brf Drivbänken
 

UPPROP CYKELFÖRRÅDET

Hej alla medlemmar!  

Sommaren är här med många trevliga cykelturer. Vi har städat cykelrummet för allas trevnad.

För att kunna ha en tillgänglighet och köra in och ut cyklar i cykelförrådet måste vi ha rimligt med plats för detta. Många cyklar har inte använts på flera år och ser inte ut att ha någon ägare, dessa tar upp obefogad plats.

Därför uppmanar vi er medlemmar att vidta följande åtgärder:
 

Cyklar

Märk upp era cyklar med namn före den 20 augusti 2015.
Namnskyltar finns att köpa i välrenommerade cykelaffärer.
Cyklar som inte har märkning efter detta datum kommer att transporteras bort.


Barnvagnar

Barnvagnar som inte används ska tas bort från cykelförrådet.


Leksaker

Cykelförrådet är inte till för leksaker.

Krokar

Krokar på väggen är avsedda att hänga upp ev. cykelutrustning, och ingenting annat.

 

Styrelsen för Brf Drivbänken 

Styrelsen informerar JUNI 2015

Hej alla grannar!   

Extra Föreningsstämman 2015

En extra föreningsstämma hölls onsdagen den 10 juni i Skälby Gård Annexet.

Föreningens framställan om ändring av stadgar antogs enhälligt.

 
2:a handsuthyrning

I och med ändringen av våra stadgar kommer föreningen att debitera avgift för de som hyr ut i 2:a hand. Avgiften kommer att tas ut från och med juli månad 2015.

 
Inre underhåll

Inför sommaren, glöm inte att underhålla lägenheten invändigt, t.ex. rengör ventilationskanaler, smörj dörrlås och spanjolettlås, byt filter i värmepumpen.

 
Soprummen

Vi vill påminna om att det är endast tillåtet att slänga hushållssopor i våra soprum. Alla andra typer av sopor tas inte om hand i soprumment, dessa sopor ska lämnas till miljöstation vid Görvälns återvinningscentral. Skyltning av soprummen kommer att genomföras.

 
Hastigheten inom området

Inom området råder fartbegränsningen 10 km/tim. Var vänlig respektera detta. Några medlemmar har varit ytterst nära att köra på barn som kommer cyklande utan att se sig för. En olycka händer så lätt, tänk på barnen.

  

Vi önskar er alla en trevlig sommar.


Styrelsen för Brf Drivbänken


Styrelsen informerar Maj 2015

Hej alla grannar!  
 
Föreningsstämman 2015

Årets föreningsstämma  hölls onsdagen den 27 maj i Skälby Gård Annexet.

En ny styrelse valdes.

Ny Styrelse 2015

Ralf Andersson                 Ordförande

Lars Löfgren                       v Ordförande

Barbro Jernström             Ledamot

Ewa Andersson                Ledamot

Pablo Bonomi                   Suppleant

Bernt Trybom                     Suppleant

Soprummen

Vi vill påminna om att det är endast tillåtet att slänga hushållssopor i våra soprum. Alla andra typer av sopor tas inte om hand i soprumment, dessa sopor ska lämnas till miljöstation vid Björkebyskolan eller Görvälns återvinningscentral

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Brf. Drivbänken


Styrelsen informerar
 

Kallelse till extra föreningsstämma för Brf Drivbänken

Datum:                               Onsdagen den 10 juni 2015

Plats:                                  Skälby Gård, Skälby Gårds Väg
 

Tid:                                      18.00
 
Ärende:                               Nya stadgar

Välkomna
Styrelsen
Brf Drivbänken


Dagordning för extra föreningsstämma för medlemmarna i

Brf Drivbänken 2015


Datum:       10 juni  2015

Plats:                                 Skälby Gård

Tid:                                    18.00

1)                                   Stämmans öppnande

2)                                   Val av ordförande för stämman

3)                                   Val av justeringsmän

4)                                   Anmälan om ordförandes val av protokollförare

5)                                   Fastställande av röstlängd

6)                                   Fråga om stämman blivit kallad i behörig ordning

7)                                   Styrelsens framställan om nya stadgar

8)                                   Stämmans avslutande

Läs igenom styrelsens förslag till nya stadgarStyrelsen informerar

 

Kallelse till föreningsstämma för Brf Drivbänken

Datum:         Onsdagen den 27 maj 2015
Plats:                                  Skälby Gård, Skälby Gårds Väg
Tid:                                     18.00

Med denna kallelse följer;

-          Dagordning,

-          Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse, Ekonomisk rapport (årsredovisning),

-          Budget förslag 2015,

-          Fullmakt.Framställan från styrelsen, stadgeändringar, finns att hämta på hemsidan.

Brf Drivbänken hemsida, www.brfdrivbanken.com .

 Välkomna

Styrelsen

Brf Drivbänken

Styrelsen informerar MARS 2015

Hej alla grannar!  

 

Radonmätningen

Resultatet från mätningen har kommit från MRM konsult. Var och en har fått sin kopia på sitt eget mätresultat. Mätresultaten har varierat mellan <30 – 60 Bq/m3, alla bostäder måste ha ett lägre värde än 200 Bq/m3. Alltså ligger våra värden klart under föreskrivna värden.

Samtliga rapporter är inskickade till Järfälla kommun.

 

Styrelsen

Arbetet med verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2014 pågår.

 

Föreningsstämman 2015

Årets föreningsstämma kommer att hållas onsdag den 27 maj i Skälby Gård Annexet, adress Skälby Gårds Väg 20. Kallelse kommer i vecka 19.

 

Framställan från styrelsen/Motioner

En framställan från styrelsen angående nödvändiga ändringar i föreningens stadgar kommer att läggas ut på hemsidan.

Inga motioner har inkommit till styrelsen inför föreningsstämman i maj 2015.

 

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Brf. Drivbänken

Styrelsen informerar FEBRUARI 2015

Hej alla grannar!

 

Radonmätningen

Vi har samlat in dosorna  för radonmätningen andra veckan i februari. Dosorna är inskickade till MRM för mätning.

 

Styrelsen

Arbetet med verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2014 fortgår.

 

Kontakt

Ni kan nå oss i styrelsen genom vår mail, nidarosslingan@hotmail.com eller via vår föreningsbrevlåda som finns uppsatt vid brevlådorna Nidarosslingan 4 a-d, vid cykelförrådet. Informationstavla finns på sophuset infarten Nidarosslingan på höger sida.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Brf. Drivbänken

 

Styrelsen informerar JANUARI 2015

Hej alla grannar!  God fortsättning på det nya året.

 

Styrelsen

Vi arbetar f.n med bl.a. radonmätningen. Dosorna för mätning av radon, vilka vi delade ut i lägenheterna i november kommer att samlas in under februari månad.

Arbetet med verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2014 har startat.

 

Övrigt arbete

Park och trädgårdsskötsel samt vintervägunderhåll sköts av Solsken Trädgårdsservice.

 

Motioner

Blankett för motion till stämman i maj har delats ut till samtliga medlemmar. Motioner ska lämnas till styrelsen senast januari månads utgång, så att styrelsen hinner behandla dem i god tid före stämman.

 

Kontakt

Ni kan nå oss i styrelsen genom vår mail, nidarosslingan@hotmail.com eller via vår föreningsbrevlåda som finns uppsatt vid brevlådorna Nidarosslingan 4 a-d, vid cykelförrådet. Informationstavla finns på sophuset infarten Nidarosslingan på höger sida.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Brf. DrivbänkenGod Jul och Gott Nytt År

 

Hej alla grannar!

Ni tillönskas en Trivsam Jul och ett Gott Nytt År.

 

OVK-kontroll

Intyg om OVK-kontroll finns uppsatta på föreningens informationstavla, vilken finns på sidoväggen utanför soprummet vid Nidarosslingan 2.

 

Soprummet

Förr allas trevnad, papper och säckar ska inte slängas i soprummet. Dessa ska slängas vid återvinningsstationer. Närmaste återvinningsstation finns vid Björkebyparkeringen.

 

Levande ljus

Tips; Den som tänder levande ljus har också ansvaret att släcka dem.

 

Helgfirande

För allas trivsel och säkerhet, med fest och nyårsraketer. Tänk på grannar och djur, fira med

omtanke. Visa hänsyn och skjut inte raketer från balkongen eller innergårdar, tänk på

skaderisken.

 

 

Styrelsen för Brf. Drivbänken

                                              

Styrelsen informerar NOVEMBER 2014

Hej alla grannar!  

Städdagen

Tack till alla ni som ställde upp på vår gemensamma städdag med Skälby Trädgårdsstad den 19 oktober.

Radonmätning

Under vecka 48 kommer vi att gå runt till alla hushåll i vår förening och dela ut radondosor som ska placeras i lägenheten. Dosorna ska mäta under minst 2 månader. Efter denna tid kommer vi åter och samlar in dessa för utvärdering.

Brandskydd

Tänk på att handskas varsamt med levande ljus och andra brandfarliga ämnen i lägenheten i advent, jul och nyårshelgerna

Cykelförråden

Cykelförråden har fyllts med cyklar, leksaker och barnvagnar efter sommaren. Vi uppmanar här våra medlemmar att ta bort de saker som inte används. Förråden är avsedda för cyklar i första hand.

Hälsningar

Styrelsen Styrelsen informerar OKTOBER 2014


Hej alla grannar!  

Gemensam Städdag

Söndagen den 19/10 är det dags för årets höststädning, vi städar tillsammans med Samfälligheten. Vi samlas vid torget kl 10 och beräknas hålla på i ett par timmar. Korv och dricka kommer serveras efter att vi är klara med städningen.

Medtag allehanda trädgårdsredskap som kan användas för att snygga till i vårat område. Vi ser fram emot att träffa så många som möjligt av er då detta även är ett utmärkt tillfälle att träffa och lära känna sina grannar.

Ny häck plantering

Föreningen har låtit plantera en häck med thujor mot Fromm vid Nidarosslingan 22. Fromm har bidragit med halva kostnaden

Radonmätning

I slutet av november månad kommer vi att går ut till varje hushåll med mätutrustning för Radon. Dessa mätdosor ska mäta ev. befintlig radon under två månader. Vi återkommer med ytterligare information när vi går runt och lämnar över mätdosorna.

Styrelsen informerar AUGUSTI 2014

Hej alla grannar!  

 

Att tänka på inför hösten och vintern

Rengör dammfilter i frånluftvärmepumpen regelbundet ca 1 ggr/månad,

filter kan beställas direkt från Nibe.

Rengör filtret i köksfläkten

Rensa golvbrunn och vattenlås vid behov

Smörj dörrgångjärn regelbundet

 

OVK kontroll

Vi har nu avslutat arbetet med OVK kontroll i och med sotarens stickprovskontroll. När vi får OVK certifikatet ska detta dels till kommunen men uppgiften ska också läggas in på Boverket under Energideklarationen. Detta arbete kommer att göras av vår konsult i ärendet, Nordisk Energideklaration.

 

Skyltar

Nu har vi placerat ut ett antal skyltar med texten ”Rasta gärna din hund men inte här”, på strategiska ställen. Detta med anledning av en motion från föreningsstämman.

 
Styrelsen Brf. Drivbänken


Styrelsen informerar JUNI 2014

Hej alla grannar!  

OVK kontroll
Vi har nu avslutat arbetet med OVK kontroll i och med sotarns stickprovskontroll. När vi får OVK certifikatet ska detta dels till kommunen men uppgiften ska också läggas in på Boverket under Energideklarationen. Detta arbete kommer att göras av vår konsult i ärendet, Nordisk Energideklaration.

Radonkontroll
Föreningen har ålagts att genomföra radon kontroll i våra lägenheter, mätningarna kommer  att ske under hösten, mellan oktober till december. Vi återkommer med mer information under hösten.

Cykelförråden
Många vill använda sina cyklar nu när det är cykelväder. Cykelförråden börjar bli fyllda med cyklar, leksaker och barnvagnar. Vi uppmanar här våra medlemmar att ta bort de saker som inte används. Förråden är avsedda för cyklar i första hand.

VI ÖNSKAR ALLA EN TREVLIG SOMMAR

Månadsbladet
Från och med juni månad så kommer månadsbladet endast att återfinnas på vår anslagstavla och på hemsidan, www.drivbanken.comMed vänliga hälsningar
Styrelsen Brf. Drivbänken
2011

Styrelsen är väldigt nöjda med engagemanget och intresset från Er medlemmar!

Inte mindre än 15 hushåll var representerade under mötet.

Vi tackar för era synpunketer och vi ser fram emot att jobba vidare med era frågor och ett fortsatt gott samarbete.

Anteckningarna från mötet finner ni under fliken Bo

Läs hela inlägget »

Nu är arbetet med att ta över det fulla ansvaret av föreningen ifrån PEAB i fullgång.

 

Därför inbjuder Brf Drivbänkens styrelse till informationsträff där ni medlemmar får en inblick i arbetet och chansen att ställa frågor.

 

Därefter bjuds det på glögg och tilltugg.

 

Lördag den 26 november

Klockan 14.30

Plats: Orions förskolas tillfälliga lokaler vid Ormbackavägen 57

 

Väl mött

 

Brf Drivbänken Styrelsen

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv

Arkiv

En liten rubrik.