Rastning av hund

Den som har husdjur i sin lägenhet skall se till att de ej för oljud, förorenar eller skadar föreningens eller annan enskild medlems egendom. Detta innefattar även rastning av hundar, oavsett storlek, inom föreningens mark. Gräsmattor är till för vår trivsel och barnens lek.