Styrelsens medlemmar

Ralf Andersson Ordförande
Henrik Juhano Ledamot vise ordförande
Ewa Andersson Ledamot, ekonomi
Patrik Vestlin Ledamot
Gustav Johansson Suppleant
Jan Strömberg Suppleant

 
 

Valberedning
Styrelsen